Léčení drahými kameny – krystaloterapie

Léčení drahými kameny je pevnou součástí přirozeného léčitelství. Pomocí drahých kamenů si každý z nás může podpořit své zdraví a zmírnit svoje potíže. To věděly všechny velké civilizace, které tu byly před námi, kde používání drahých kamenů pro podporu zdraví , bylo samozřejmostí a bylo pevnou součástí medicíny. Ke konci 17. století však léčba drahými kameny poklesla, kdy drahé kameny byly spíše spojovány s celou řadou pověr a mýtů.

Dnes se však mnohé změnilo. Změnilo se vnímání lidského těla, neboť bylo objeveno, že všechny živé i neživé předměty se nacházejí v neustálém kontaktu se svým okolím a pod jeho vlivem. Dnes už máme vědecká vysvětlení o záření nebo energetických polích z pohledu chemického i fyzikálního. Dnes tedy věda vysvětluje mechanismus působení jemných vibrací drahých kamenů ☺